Általános felhasználási feltételek / szerződés Life Care Partner A Life Care Partner rendelhet Life Care termékeket telefonon keresztül (06.212.001.222 ) vagy on-line a www.life-care.com/hu oldalról. Telefonos ügyfélszolgálatunk hétfotol péntekig, 7:30-16:30 között hívható Life Care
  • Egy termék sincs hozzáadva bevásárlókosarához
 
Ajánlatunk

Felhasználási feltételek

Általános felhasználási feltételek / szerződés

Preambulum
A jelen szerződés a Life Care Corp Kft. honlapjának vagy bármilyen, a Life Care termékek értékesítéséhez kapcsolódó weboldalnak, illetve a Life Care vállalkozásaihoz kapcsolódó honlapoknak a törvényes kereteit, és használati feltételeit írja elő. Emellett a jelen szerződés a Life Care Partner minősítés megszerzésének a folyamatáról is információkat szolgáltat. A www.life-care.com∕hu honlap felkeresésével, beleértve az összes aloldalt, információt, adatot, képet és egyéb, az oldalon található anyagot, mint a Life Care Partner Kézikönyv, vagy a regisztrációs űrlap a honlapon közzétett utasítások szerinti kitöltésével, Ön jóváhagyja, és a továbbiakban elfogadja a jelen szerződést, és annak feltételeit megértette, és tudomásul vette. Amennyiben Ön nem elégedett a weboldallal, a Life Care Partner Kézikönyvvel, a fent támasztott feltételekkel vagy a regisztrációs űrlap előírásaival, bármikor megszakíthatja a feliratkozás folyamatát, és megszüntetheti a Life Care Corp. Kft. honlapjának a használatát.

A jelen kérelem az S.C. Life Care Corp Kft. - román jogi személy, székhelye Kisoda, 59. sz. országút, Km. 8+ 550 m, BAL OLDAL, Temes megye (Chisoda, DN 59, Km. 8+ 550 m, STANGA, jud. Timis), cégjegyzékszáma J35/1827/2005 és adószáma 17639166, tel/fax: (+36)21-2001-222, (magyar hálózatból helyi tarifával hívható szám), fax (+40)0256-274-039, e-mail: office.hu@life-care.com - címzett, és automatikusan részévé válik a Life Care vállalattal, az alábbi rendelkezéseknek megfelelően megkötött megállapodásnak. A jelen kérelem online került kitöltésre. A jelen kérelem aláírásával, a Kérelmező kijelenti, hogy elolvasta az említett feltételeket és egyetért azokkal, valamint a „Life Care üzleti kézikönyvben” részletezett feltételekkel, amelyek a www.life-care.com∕hu honlapon elérhetőek. Emellett abba is beleegyezik, hogy az oldalon megadott adatokat a Life Care az adatbázisában tárolhatja.         

I. A fent ismertetett feltételek, az együttműködést kérelmező Partner által helyesen és maradéktalanul, valamint a S.C. Life Care Corp Kft. által kért és elfogadott módon kitöltött, online regisztrációs kérelemmel együtt , egyben szándéknyilatkozat is a két fél közötti együttműködési kapcsolatára nézve. A 130/2000. sz. Kormányrendelet, a 365/2002. sz. törvény és az Európai Parlament és Tanács 1985. évi 97/7/CE irányelvének előírásai szerint a jelen feltételek, külön-külön minden megrendeléssel együtt, távolsági szerződésnek minősül. A szerződés attól az időponttól tekinthető megkötöttnek, hogy a S.C. Life Care Cor. Kft. jóváhagyta a Life Care Partner online leadott rendelését.

II. A S.C. LIFE CARE CORP. Kft. a weboldalon közzétett, katalógusban szereplő jellemzőkkel és árakkal rendelkező termékeket értékesíti. A katalógusban szereplő árak forintban vannak megadva, és tartalmazzák az áfát. Az EUR árfolyam ingadozása (5% +) esetén, a hivatalos oldalunkon (www.life-care.com∕hu) az ’Árlista’ menüpont alatt az esetleges ármódosításokat mindig feltüntetjük. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Az 5%-nál nagyobb árfolyamváltozások esetén, kérjük, keresse fel a Life Care Call Center ügyfélszolgálatát a (+36)21-2001-222-es telefonszámon (magyar hálózatból helyi tarifával hívható szám), vagy keresse fel a weboldalunkat. A kifizetés elektronikus eszközök, illetve utánvétellel történik, a honlapon közzétett irányelvek szerint. A S.C. Life Care Corp Kft. által, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően indított promóciók a www.life-care.com∕hu honlapon, a „Promóciók” részlegben találhatóak. A promóciók a jelen szerződéstől eltérően, speciális feltételek mellett meghirdethetőek. Az AJÁNDÉKKÉNT adott termékek nem tartalmaznak ÉP-t (értékpont) (az AJÁNDÉKKÉNT adott termékek úgymond 100%-os kedvezménnyel vásárolhatóak meg, ezért ÉP értékük sincsen). Bármely promócióban való részvétel előtt, Ön elismeri, hogy megértette és elfogadja az adott promócióra vonatkozó feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen szerződésben rögzítettektől. Abban az esetben, ha a promóció feltételei és a jelen szerződés feltételei között nincsen teljes egyezés, akkor mindig a promóció feltételei az irányadóak.  

III. A vevő egyoldalúan elállhat a szerződéstől

A vevőnek (Life Care Partner) jogában áll írásban értesíteni a kereskedőt arról, hogy eláll a vásárlástól. Ezt bármiféle következmény és ok megnevezése nélkül megteheti a termék átvételétől számított 10 munkanapon belül. De csak akkor, ha a termékek eredeti csomagolásukban, sérülésmentesen, a visszaküldést igazoló nyomtatvány vagy a számla másolatával kerülnek visszaküldésre a címünkre. A visszaküldés tértivevényes postai csomag által történik (nem ajánlott sima borítékban). A termékek visszaküldése esetén kérjük, értesítse előzetesen Ügyfélszolgálatunkat a (+36)-21-2001-222-es telefonszámon (magyar hálózatból helyi tarifával hívható szám). A szerződés egyoldalú felbontása esetén az áru visszaküldésének költségeit a vevő/partner állja. A termékek előzetes kifizetése esetén a visszaküldött termékek ellenértéke max. 30 napon belül visszaküldésre kerül postautalvánnyal/átutalással.

IV. Life Care Corp. Kft. - Partner kapcsolata

1. A S.C. Life Care Corp Kft. a regisztrációs űrlapot kitöltő személyt Life Care Partnerként regisztrálja, amennyiben a kitöltő ezt elfogadja. A partner elfogadja, hogy kizárólag a hatályos román jogszabályok szerint vásárolhatja meg, értékesítheti és forgalmazhatja a S.C. Life Care Corp Kft. által forgalmazott termékeket.

2. A Life Care Partner, vevőként, kizárólagossági szerződés megkötése nélkül szerezheti be a S.C. Life Care Corp Kft. termékeit, és további partnereket szerezhet (támogathat szponzorként). A Partnernek vevőként nem áll jogában a S.C. Life Care Corp kft. termékeit üzletekben és/vagy online forgalmazni. Amennyiben értékesíti a termékeket, azt saját felelősségére teszi, és kizárólag a hatályos román jogszabályok betartásával járhat el.

3. A S.C. Life Care Corp Kft. érvényteleníti azokat az előzetes kifizetés ígéretével leadott megrendeléseket, amelyek nem kerülnek kifizetésre a partnerek által a megrendelés időpontjától számított 10 napon belül. A kiszállítás időpontjában történő kifizetéssel (utánvét) rendelkező megrendelések, a megrendelést feladását követő maximum 10 perces határidőn belül érvényteleníthetőek a Partner által. A véglegesített megrendelések nem módosíthatóak a partner által (a már fentebb említett 10 perces határidő betartásával érvényteleníthetőek).


4. A Partnerek és a S.C. Life Care Corp Kft. együttműködése nem minősíthető egyéni vagy munkaszerződéses viszonynak. Valamint a Partner, az együttműködés során megállapított tevékenységek végzése során nem rendelkezik ügynöki, közvetítői, bróker, beszerzési ügynöki minősítéssel, sem a S.C. Life Care Corp Kft. képviselőjének a minősítésével. A Partner megveszi és olyan független értékesítőként értékesíti a S.C. Life Care Corp Kft. termékeit, aki saját nevében és érdekében cselekszik, és kizárólag a „Life Care üzleti kézikönyve”, „
A Partner etikai kódexe ”  által engedélyezett helyeken, és a hatályos román jogszabályok betartásával jár el.

5. Az együttműködés kezdete a Partner regisztrációs űrlap formájában történő ajánlatnak a S.C. Life Care Corp Kft. általi elfogadásának az időpontja. A szándéknyilatkozat megléte, illetve az együttműködés a S.C. Life Care Corp Kft-vel akkor áll fenn, ha a Partner megkapta a Life Care partner azonosítóját, és aktiválta is azt, miután maradéktalanul kitöltötte az online elérhető regisztrációs űrlapot, és lezárta a regisztrációs folyamatot. A vállalat által közölt felhasználónév és jelszó bizalmas információ, és titkosítva tárolódik a vállalaton belül. Azokért a károkért, amelyek ezek - akár a partner részéről történő - nyilvánosságra hozása által keletkeznek, a vállalat nem vállal felelősséget. A Life Care Partnerek egyetlen partnerkódot kap, egyedi 6 számjegyű karakterlánc formájában. Az Life Care Partnernek nem lehet kettő vagy több Partner kódja.

6. Az együttműködés személyesen a Partner és a S.C. Life Care Corp Kft. között kerül megkötésre, azon jogok és kötelezettségek pedig, amelyek eme együttműködésnek a részei, nem ruházhatóak át a Partner/Partnerek által harmadik személy részére a S.C. Life Care Corp Kft. előzetes írásos értesítése és engedélye nélkül. Mindkét aláíró félnek saját kötelezettsége, hogy az állami szerveknek fizetendő díjakat és kötelezettségeket rendezze.


7. A jelen szerződés egy keretszerződés, amely megkötésének kezdeti érvényességi időpontja az a nap, amikor a Life Care elküldte a partner azonosítót annak a személynek, aki sikeresen lezárta a regisztrációs folyamatot. A termék megrendelések, amelyeket a partner online vagy telefonos úton véglegesít - a jelen szerződés mellékleteit képezik. A S.C, Life Care Corp Kft. bármikor elrendelheti ezen együttműködés megszüntetését, a 7 napos értesítés mellett, anélkül, hogy utólagos kötelezettségei lennének a Partner felé.  

8. A Partnerek és a S.C. Life Care Corp Kft. közötti viszonyukat a mindkét fél által elfogadott szabályok szabályozzák, amelyek a „Feltételek”, illetve a „Life Care Partner Kézikönyv” előírásainak tudomásul vétele által kerülnek elfogadásra. A S.C. Life Care Corp Kft. fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítsa a „Feltételek”, illetve a „Life Care Partner Kézikönyv” tartalmát. Amennyiben erre sor kerül, a módosítások a www.life-care.com∕hu
internetes oldalon való közzétételüket követően, azonnal érvénybe lépnek.   

9. A jelen szerződés a következő esetekben jogi következmények nélkül megszűnik, bíróság beavatkozása nélkül: a Partner önkényesen visszaél a „Feltételek”, illetve a Life Care Partner Kézikönyv és/vagy az alkalmazandó, hatályban lévő román jogszabályok előírásaival. A Life Care Corp Kft., vagy annak alkalmazottainak megsértése esetén. A Partner elutasítja a „Life Care Partner Kézikönyvben” a partnerre vonatkozó általános szabályok betartását. A Partner hamis információkat szolgáltat a vállalat és/vagy harmadik személy félrevezetése céljából. A regisztrációt követően egyetlen megrendelést sem ad le az azonosítójához kapcsolódó fiókjával 30 naptári napon belül. Egyszer vagy ismételten törvénytelen cselekedet elkövetése a partner által. A Partner perel, olyan panaszt intéz az állam valamely ellenőrző szervéhez, vagy egyéb intézményhez, (akár szervezethez), amely károkat okozhat a vállalat arculatában, vagy pénzügyi kárt okozhat anélkül, hogy írásban jelezné előtte szándékát a Life Care Corp Kft. számára (és amely esetben a vállalat nem rendelkezett 30 napos válaszadási lehetőséggel).

A szerződés bármely okból történő megszüntetése a jelen szerződésből származó összes jognak a rendszerből való törlését vonja maga után.

Bármely jutalékról is legyen szó, az a rendszerben marad 12 naptári hónapon kereszt ül. Fel szeretnénk hivni a figyelmet, hogy abban az esetben, ha a partner kód inaktivitás miatt semmisitésre kerül, a partner fiókban lévő jutalékot a néhai partner elvesziti.

Az a jutalék, amely nem kerül számlázásra 3 hónapon belül, a következő 9 hónapban kizárólag termékbónusz formájában használható fel. A minimális számlázható érték 6000 forint (áfa nélkül).


10. Azon partnerek esetében, akik egyéni tartománynevű weboldalakkal rendelkeznek a Life Care üzleti tevékenységükkel kapcsolatban, a Life Care Partnerek a következő kötelezettségekkel rendelkeznek:

 

10.1. Jelenítsék meg a Life Care Független Partner fejlécet (a fejlécet a társaság személyre szabva küldi el minden partner számára)

 

10.2. A honlap alsó részén (lábléc) a következő szöveget kell feltüntetnie: "Ez egy a Life Care honlapjától független honlap, és az ezen a honlapon bemutatott információk semmilyen módon sem kötelezik a Life Care társaságot vagy a tásaságnál dolgozó személyeket. A Life Care hivatalos honlapját a www.life-care.com honlapon találja.“

 

10.3. A hivatalos Life Care honlap, a www.life-care.com az első találat kell legyen a Google keresőmotorban és más keresőmotorokban, ideértve a hirdetési felületet is (A Google fizetett hirdetések felületén egyetlen partner sem jelenhet meg a Life Care hirdetés felett, az Adwords licitálása alapján)

 

10.4. A Life Care logó a Független Partner honlapján csak a felső részben jelenhetik meg (az egyedi fejlécben)

 

10.5. Minden Független Life Care Partner honlapján szereplő információ frissített kell legyen (megjelenítés: katalógusárak, ÉP-k nélkül, partnerárak nélkül)

 

10.6. A Független Life Care Partnerek KIZÁRÓLAG a Life Care termékeket népszerűsítik a Független Life Care Partner honlapján

 

10.7. Ezeknek a szövegeknek a hiánya azon Partner szerződésének felbontásához vezet, aki felhasználja az adott honlap adatait, és azon Partner szerződésének felbontásához vezet, aki a honlapot birtokolja (ha ezek a személyek eltérőek).


•Az online népszerűsítés esetén:

 

10.8. A független partner speciális logóját kell felhasználni, amelyet a Life Care társaság bocsát rendelkezésre;

 

10.9. Ne dolgozzon fel személyes adatokat anélkül, hogy betartaná a hatályos jogszabályokat, illetve a személyes adatkezelőként való nyilvántartásba vételét.

 

10.10. Ne másolja le a Life Care társaság hivatalos honlapjának grafikáját;

 

10.11. A Life Care nevet és/ vagy a Life Care termékek márkáját ne használja az online népszerűsítés során;

(Azok a partnerek, akik saját hirdetési anyagokat (szalagcímeket) készítenek, nem használhatják fel a Life Care márkanévet vagy a társaság saját márkaneveit, hogy ne jöjjenek létre félreértések a Life Care népszerűsítő anyagai és a partnerek népszerűsítő anyagai között.)

 

10.12. A honlap teljes tartalmában, a népszerűsítésre "A társaság, amellyel együttműködőm – a Life Care Corp ..." kifejezést használják, és ne csak a cégnevet vagy más szavakat és kifejezéseket, amelyek megtévesztik a látogatókat abban az értelemben, hogy összetévesztik a honlapot birtokló együttműködő társaságot a Life Care társaság tulajdonában levő honlappal.

 

10.13. A honlap bejegyzése előtt kérje a Társaság jóváhagyását.


V. Kiszállítási feltételek
A kiszállítási határidő maximum 72 óra, amely az Ön rendelésének a leadásától veszi kezdetét. Ez a határidő nem kötelező érvényű, és tőlünk független okok miatt módosulhat. Abban az esetben, ha egy vagy több termék nincs készleten, minden esetben értesíteni fogjuk Önt. A termékek a rendelkezésre álló készlet erejéig kerülnek kiszállításra. A feltűntetett termékekről szóló információk és a termékárak megjelenítésével kapcsolatos nyomdai hibákért a vállalatot nem terheli felelősség. A katalógusban szereplő árak forintban vannak megadva, és tartalmazzák az áfát. Az EUR árfolyam ingadozása (5%+) esetén, a hivatalos oldalunkon (www.life-care.com∕hu) az ’Árlista’ menüpont alatt az esetleges ármódosításokat mindig feltüntetjük. Az árváltozás jogát fenntartjuk.A kiszállítási feltételek megfelelnek az INCOTERMS, illetve CIP (COST INSSURANCE PRICE) előírásoknak.

VI. Járulékos költségek (a katalógusban jelzett árakkal szemben)

Minden megrendelés után 774 forint (áfával) feldolgozási díjat számolunk fel. Ezt a számlán feldolgozási díjként tüntetjük fel. 20.000 forintos rendelés felett ez a költség nem terheli a megrendelőt.

A kiszállítási díjak megfelelnek a honlapon, a megfelelő részlegben szereplő tételekkel. További információért, kérjük, hívja a Call Center ügyfélszolgálatot a (+36)21-2001-222-es telefonszámon (magyar hálózatból helyi tarifával hívható szám). A feltüntetett árak és a járulékos költségek/díjak tartalmazzák az ÁFA-t. A megrendelt termékeket futárcég juttatja el a kiszállítási címre.  

VII. Személyes jellegű adatok védelme
A 677/2001. sz. törvény, illetve a 95/46/EC irányelv előírásainak megfelelően, a S.C. Life Care Corp Kft. 10179/200. számon szerepel az Országos Adatvédelmi Felügyelő Hatóság (ANSPDCP) nyilvántartásában, és egyéb kötelezettségek, vagy ügyfeleknek történő kifizetések nélkül dolgozza fel, és használja a személyes adatokat a megrendelt termékek kézbesítése és direktmarketing-tevékenységek céljából. A megrendelések által Ön elfogadja, hogy határozott és egyértelmű beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatai feldolgozásra kerüljenek a S.C. Life Care Corp Kft, által. A megrendelési űrlapon megadott információk lehetővé teszik számunkra, hogy folyamatosan értesítsük Önt a tevékenységünkről, és ezeket az adatokat nem adjuk ki harmadik fél számára. A S.C. Life Care Corp Kft. biztosítja Önt a személyes jellegű adatok feldolgozásáról szóló 677/2001. sz. törvény és a 95/46/EC irányelv által, az Önt megillető jogok biztosításáról:

  • tájékoztatáshoz való jog
  • adathozzáférési jog
  •  adatokra vonatkozó beavatkozási jog
  •  ellentmondási jog
  •  azon jog, miszerint nem kerül sor egyéni döntésnek való alávetésre
  •  az igazságszolgáltatáshoz való fordulás joga

Ezen jogok írott és aláírt kérelem közvetítésével kerülnek gyakorlásra, amely kérelmet a következő címre szükséges postai úton megküldeni: S.C. Life Care Corp S.R.L. C.P. 284, O.P. nr. 1, Timisoara, Romania.


NYILATKOZAT: A Partner, Life Care Partner minőségében elfogadja a következő nyilatkozatot: „a 677/2001. sz. törvény, illetve a 95/46/EC irányelv előírásainak megfelelően, egyetértek azzal, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adataim, és az általam képviselt társaság adatai feldolgozásra, illetve a S.C. Life Care Corp Kft. adatbázisába felvételre kerüljenek. Az adatok feldolgozása a következőkre vonatkozik: adatgyűjtés, regisztráció, adattárolás, módosítás, sorsolás, törlés, a S.C. Life Care Corp Kft-hez tartozó fiókok és képviseletek számára történő megküldés, illetve ezen adatok átküldése a hálózat felsőbb részei számára. Az adatbázis automatikusan a S.C. Life Care Corp Kft. tulajdona. A Partner, a szerződés felbontásával egy időben, írásban kérelmezheti adatainak a S.C. Life Care Corp Kft. adatbázisából való törlését.”

Ezek a rendelkezések a Regisztrációs Űrlap online kitöltésével egy időben tekinthetőek elfogadottnak.